Skip to content
DFG logo tekst
Menu

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dutchflightsimgroup kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich aanmeld om gebruik te maken van de diensten van Dutchflightsimgroup, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dutchflightsimgroup verstrekt. Dutchflightsimgroup kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres- Uw IP-adres

WAAROM DUTCHFLIGHTSIMGROUP GEGEVENS NODIG HEEFT

Dutchflightsimgroup verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Dutchflightsimgroup uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans voor het gebruik van onze flightserver.

HOE LANG DUTCHFLIGHTSIMGROUP GEGEVENS BEWAART

Dutchflightsimgroup bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Dutchflightsimgroup verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dutchflightsimgroup worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dutchflightsimgroup gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Dutchflightsimgroup maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dutchflightsimgroup bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dutchflightsimgroup te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dutchflightsimgroup heeft hier geen invloed op.
Dutchflightsimgroup heeft Google geen toestemming gegeven om via Dutchflightsimgroup verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jw.nengerman@quicknet.nl. Dutchflightsimgroup zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Dutchflightsimgroup neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dutchflightsimgroup maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dutchflightsimgroup verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dutchflightsimgroup op via
info@dutchflightsimgroup.nl . www.dutchflightsimgroup.nl is een website van Dutchflightsimgroup. Dutchflightsimgroup is als volgt te bereiken:

E-mailadres: info@dutchflightsimgroup.nl