Skip to content
DFG logo tekst
Menu

Mocht het document niet openen, log dan in en druk op de F5 toets.

Als u bent ingelogd, dan kunt u de PDF documenten ook downloaden.

ORBX library verplaatsen naar een andere map.

Het verplaatsen van een library is probleemloos met Central en kan in slechts enkele stappen worden bereikt.

 1. Start Orbx Central en klik op het pictogram ‘Instellingen’ en selecteer vervolgens ‘libraries’
 2. Zoek de library die u wilt verplaatsen en noteer de Windows-directory / map die wordt weergegeven.
 3. Verwijder de library door op de knop Verwijderen te drukken. (onthoud: hiermee worden niet de daadwerkelijke bestanden op uw pc verwijderd, maar wordt alleen de Orbx-library verwijzing naar die pc-directory verwijderd).
 4. Sluit Central door met de rechtermuisknop op het Orbx Central-pictogram op de Windows-taakbalk te klikken en ‘Venster sluiten’ te selecteren, of sluit eenvoudig het centrale venster door op de ‘X’ in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster te klikken
 5. Maak een nieuwe en lege Windows-map / map op de door u gewenste nieuwe locatie.
 6. Start Central opnieuw
 7. Open Instellingen en vervolgens de pagina Libraries
 8. Druk op ‘Nieuwe Library maken’ om het venster Library maken te openen.
 9. Klik voor het Library pad op de knop Wijzigen en voer vervolgens het pad naar de nieuwe map locatie op uw pc in, geef vervolgens een Librarynaam op en druk op ‘Opslaan’. Hierdoor wordt de nieuwe Orbx-referentie gemaakt die de Librarynaam aan de pc-locatie koppelt; het maakt geen pc-bestanden of mappen.
 10. Verplaats de landschapsmappen van hun oorspronkelijke hoofdmap naar de nieuwe Library maplocatie. Wijzig de mappenstructuur NIET. Deze stap kan enige tijd duren, afhankelijk van uw schijfsnelheid.

Central scant automatisch de Library op geïnstalleerde producten en configureert vervolgens uw simulatoren op de juiste manier. Als u handmatig locatie referenties voor landschapspakketten in uw simulator onderhoudt, moet u deze verwijzingen aanpassen zodat ze overeenkomen met de nieuwe locatie.

Dit werk niet met FSX en Prepar3Dv3. Je kan dan wel werken met een “Symbolic Link”. Hoe dat werkt, dat kan je hier zien.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Moving a library is painless with Central and can be achieved in a few steps only.

 1. Start Orbx Central and click on the ‘Settings’ icon and then select ‘Libraries’
 2. Find the library you want to move and note the Windows directory/folder that is shown.
 3. Delete the Library by pressing the Delete button. (remember: this doesn’t delete the actual files on your PC, it just deletes the Orbx library reference to that PC directory).
 4. Close Central by right-clicking on the Orbx Central Icon on the Windows Taskbar and selecting “Close Window”, or simply close the Central window by clicking the ‘X’ in the upper right corner of the application window
 5. Create a new and empty Windows folder/directory in your desired new location.
 6. Start Central again
 7. Open Settings, and then the Libraries page
 8. Press ‘Create New Library’ which will bring up the Create Library window.
 9. For the Library Path click the Change button and then enter the path to the new folder location on your PC, then provide a Library Name then press ‘Save’.  This creates the new Orbx reference that associates the library name to the PC location; it does not create any PC files or folders.
 10. Move the scenery folders from their original root folder into the new library folder location. DO NOT amend the folder structure. This step may take a while depending on your disk speed.

 

Central will automatically scan the library for installed products, and then configure your simulators appropriately. If you are manually maintaining scenery pack location references in your simulator, then you will need to modify those references to correspond to the new location.

 

It would also be helpful to have a document date within your manual so you can figure out if you are using the most current version.